Brugerbetingelser

Når Du opretter en profil og/eller benytter tjenesten Diskretsex.com, accepterer du undertegnede betingelser og vilkår.

1. BETINGELSER FOR PROFILINDHOLD

1.1

Du skal være myndig (18 år eller ældre), for at oprette en profil på Diskretsex.com. Sidens hovedformål er at skabe en kontakform mellem brugere, således at der kan foregå indbyrdes virtuel kommunikation mellem dig og andre brugere af siden. Diskretsex.com har ikke til formål at etablere andet end den nævnte kontakt, men det står dig frit for selv at arrangere en anden form for kontakt, hvilket er Diskretsex.com uvedkommende.

1.2

Du må kun oprette en enkel profil, og har du problemer med at logge ind på din profil eller oprette en profil og er der ikke er en forklaring undervejs i processen er du altid velkommen til at kontakte support. Når du opretter en profil giver du Diskretsex.com til at vi må sende dig beskeder og e-mails, nyhedsbreve og beskeder med tilbud herunder også tilbud om vores nye tiltag og hjemmesider. Diskretsex.com deler ikke din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger med tredjepart.

1.3

Din profil er personlig og må kun anvendes af dig, og det er ulovligt at oprette profiler i en anden persons navn (fiktiv profil) og/eller indtaste oplysninger der er relateret til andre personer end dig selv. Diskretsex vil uden varsel, slette sådanne profiler, når vi bliver bekendt med det.

1.4

Du indestår for, at enhver oplysning, som du indtaster på din brugerprofil, er korrekt, fyldestgørende og ajourført, herunder at brugerprofilen løbende vil blive opdateret med eventuelle ændringer i personlige oplysninger og/eller præferencer.

1.5

Du er personlig ansvarlig for hemmeligholdelse af dit brugernavn sammen med din adgangskode til din brugerprofil. Du indestår og hæfter således for enhver brug af din brugerprofil. Hvis du bliver bekendt med eller får mistanke om, at uautoriserede personer har fået kendskab til din adgangskode eller adgang til din brugerprofil, skal du straks underrette os herom på: support@diskretsex.com, herunder straks foretage de nødvendige forholdsregler for at begrænse en sådan uautoriseret adgang og ændre din adgangskode.

1.6

Det er nødvendigt af oprette en brugerprofil på Diskretsex.com for at kunne anvende Servicen og for at få adgang til alle avancerede funktioner. Efter oprettelsen af en brugerprofil, vil det være muligt at udveksle beskeder, billeder og video med andre brugere, forudsat du har tilstrækkelig "Coins" på din brugerprofil som beskrevet i pkt. 2 nedenfor.

1.7

Det er strengt forbudt at videresende beskeder, billeder og videoer på Diskretsex.com der indeholder kommercielt anstødene, chikanerende eller diskriminerende indhold herunder men ikke begrænset til, dyresex og sex med mindreårige.

Indhold som er i strid med loven eller vores brugerbetingelser, kan uden varsel slettes af Diskretsex.com og enhver form for ulovlig aktivitet eller indhold og deling af ulovlig karakter vil blive politianmeldt.

1.8

Du må ikke offentliggøre eller dele personlige og fortrolige kontaktoplysninger, foto, videoer af andre end dig selv uden deres samtykke. Diskretsex.com forbeholder sig retten til at afvise, modificere, filtrere, fjerne eller (delvis) censurere sådanne meddelelser og/eller anmelde det til de rette myndigheder. I tilfælde af ændring, censurering,fjernelse eller anmeldelse er brugerne ikke berettiget til refusion af eventuelle omkostninger til afsendelse af den pågældende meddelelse.

1.9

Du kan til hver en tid slette din profil under privat indstillinger. Alt materiale tilhørende profilen som beskeder, billeder og video samt profil information vil således ikke længere være tilgængeligt på siden. Du kan også kontakte os i support og bede os om at slette din profil og alle tilhørende indformationer.

1.10

Diskretsex.com forbeholder sig retten til at slette profiler der har været inaktive i en periode på mere end 6 måneder. Diskretsex.com forbeholder sig også retten til at blokere og slette profiler, som vi skønner er useriøse eller ikke opfylder vores brugerbetingelser.

1.11

Diskretsex.com vil gøre sit bedste for at levere Servicen på forsvarlig og professionel vis, men du anerkender og accepterer, at Servicen alene har de funktioner og egenskaber, som til enhver tid er tilgængelige via Servicen, herunder at der kan forekomme afbrydelser og/eller fejl i Servicen. Diskretsex giver derfor ingen garantier for Servicens funktioner og egenskaber.

1.12

Diskretsex er til enhver tid berettiget til - uden varsel og uden at yde dig nogen form for kompensation eller andet - at ændre, afbryde og/eller lukke Servicen, en brugerprofil og/eller Diskretsex.com samt, uden varsel, at foretage vedligeholdelse og opdatering af Servicen.

2. COINS OG BETALING

2.1

For at få fuld adgang til Servicen, herunder sende og modtage beskeder og billeder, skal du have "Coins". Ved oprettelsen af en brugerprofil modtager du et fastsat antal Coins, således at du uden omkostninger og uden risiko kan lære Servicen at kende. Diskretsex har til enhver tid ret til at ændre antallet af tildelte Coins ved oprettelsen af brugerprofiler. Det antal Coins, som du er i besiddelse af, vil fremgå af din brugerprofil. Hvis du løber tør for Coins kan du købe nye Coins ved at klikke på Coins iconet.

2.2

Du kan via Servicen til hver en tid købe Coins til de priser, som er oplistet på Diskretsex.com. Priserne er inklusive moms, gebyrer og andre afgifter. Vi anvender den mest sikre betalingsgateway og du kan betale med det gængse betalingskort. På dit kontoudtog vil du modtage en neutral kvittering fra Verotel uden henvisning til Diskretsex.com

Diskretsex.com kan til hver en tid ændre de på Diskretsex.com oplistede priser for Coins.

2.3

Betaling for Coins vil blive opkrævet, når du foretager køb af Coins. De betalingsoplysninger, som du vælger at give med henblik på at foretage dine køb af Coins, vil blive behandlet i overensstemmelse med Diskretsex.com's Erklæring om Persondata. Dine købte Coins er gyldige i 6 måneder fra købsdatoen.

2.4

Hvis du kommer til at afbryde Servicen med det resultat, at du mister Coins, vil sådanne mistede Coins ikke blive refunderet. Hvis Servicen afbrydes af tekniske årsager forårsaget af Diskretsex det muligt at opnå refusion for eventuelle mistede Coins i forbindelse med et sådant nedbrud ved skriftlig anmodning herom til den i pkt. 1.5 angivne e-mailadresse.

3. INGEN FORTRYDELSESRET VED KØB AF COINS

3.1

Du kan anvende Servicen straks efter køb af Coins og accepterer og anerkender dermed, at du mister din fortrydelsesret i henhold til Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13 for dit køb af Coins. Ved at købe Coins og anvende Servicen giver du således udtrykkeligt afkald på den førnævnte fortrydelsesret på købet af disse Coins. Det er ikke muligt at konvertere Coins til kontanter eller få refunderet købte Coins.

4. IMMATERIRELLE RETTIGHEDER PÅ SERVICEN OG DISKRETSEX.COM

4.1

Alle rettigheder som f.eks. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder, designrettigheder, navnerettigheder, databankrettigheder og tilgrænsende rettigheder, såvel som rettigheder til domænenavne og knowhow samt relaterede rettigheder ("Immaterielle Rettigheder"), der knytter sig til Servicen, Diskretsex.com og/eller de herigennem tilgængelige oplysninger så som tekster, emojicons, profiltekster, skabelon for brugerprofiler, videomateriale, lydmateriale, visuelt eller fotografisk materiale, tilhører eksklusivt Diskretsex.com og/eller dets licensgiver(e).

4.2

Du må ikke downloade, kopiere, modificere, anvende, udgive, udnytte eller på anden måde bruge nævnte immaterielle rettigheder uden forudgående tilladelse fra dets licensgiver.

Du må ikke anvende materiale som f.eks. (men ikke begrænset til) brugerprofilen, fotos, beskeder eller andet materiale ("Materiale"), som andre brugere har offentliggjort eller sendt på Servicen og Diskretsex.com, på en måde, som ikke er i overensstemmelse med de anførte formål, og/eller til andet end personligt brug.

4.3

Du anerkender og accepterer, at Materiale, som du har offentliggjort på Servicen og/eller Diskretsex.com, kan ses og anvendes af andre brugere uden ansvar for Diskretsex.com.

Immaterielle Rettigheder til det Materiale, du har gjort tilgængelig på Servicen og/eller Diskretsex.com, har Diskretsex automatisk en vederlagsfri, global, uigenkaldelig og overdragelig brugsret til i det omfang, at det er nødvendigt for levering af Servicen.

4.4

Diskretsex.com forbeholder sig ret til at afvise dit og andre brugeres Materiale på Servicen og Diskretsex.com, uden at du og/eller andre brugere derved opnår nogen ret til kompensation og/eller refusion.

4.5

Du må ikke via Servicen og/eller Diskretsex.com offentliggøre eller på anden måde distribuere indhold, som (1) krænker rettigheder, herunder immaterielle rettigheder og databeskyttelsesrettigheder, tilhørende Diskretsex.com andre brugere af Servicen og/eller tredjemand; (2) indeholder eller henviser til ulovligt indhold; (3) potentielt kan skade Diskretsex.com; (4) indeholder indhold, som er ærekrænkende, fornærmende, obskønt, sårende, voldeligt eller på anden måde i strid med, hvad Diskretsex anser for anstændigt, eller som (5) på anden måde er ulovligt eller retsstridigt. Du bærer således det fulde ansvar for ethvert tab og enhver skade, der skyldes overtrædelse af nærværende bestemmelse.

Diskretsex.com fraskriver sig i videst mulige omfang ethvert ansvar for skade eller gene af nogen art, som Servicen måtte forårsage.

4.6

Du opfordres til at kontakte Diskretsex.com og meddele os alle former for upassende materiale samt brud på brud på de immaterielle ophavsrettigheder på support@Diskretsex.com

4.7

Diskretsex.com har en central brugerdatabase, som kan anvendes over flere hjemmesider ejet og drevet af Diskretsex.com eller tilhørende selskaber. Det Materiale, du har gjort tilgængelig på Servicen og/eller Diskretsex.com, kan derfor blive vist på andre hjemmesider end på Servicen og/eller Diskretsex.com. Det Materiale, du har gjort tilgængelig, opbevares i én database kontrolleret af Diskretsex.com i overensstemmelse med Diksretsex.com’s Erklæring om Persondata.

4.8

Du må ikke på nogen måde sabotere eller omgå eventuelle tekniske og/eller organisatoriske begrænsningsmekanismer installeret på eller på anden måde integreret med Servicen. Hvis det konstateres, at du har anvendt Servicen uden at have købt det nødvendige antal Coins, er Diskretsex.com berettiget til at opkræve et rimeligt vederlag for denne brug og kan samtidig blokere adgangen til din brugerprofil og kræve erstatning efter en af Diskretsex.com valgte domstol og almindelige regler herom, herunder fremsætte krav om kompensation for tab og/eller skade.

5. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

5.1

Ved oprettelsen af en brugerprofil og ved din brug af Servicen afgiver du personlige oplysninger til Diskretsex.com. Disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Diskretsex.com's Erklæring om Persondata samt gældende lovgivning. For nærmere oplysninger om Diskretsex.com's indsamling og brug af oplysninger og materiale, du giver Diskretsex.com, venligst se vores Erklæring om Persondata. Ved at bruge Servicen accepterer du samtidigt betingelserne i den nævnte erklæring.

5.2

Du anerkender og accepterer, at Diskretsex.com må videregive oplysninger, du giver os, hvis det kræves ved lov eller af tredjemand, eller hvis vi skønner, at sådan videregivelse er rimelig i forhold til (1) at overholde loven, efterkomme anmodninger eller påbud fra politiet eller i forbindelse med retslige skridt; (2) at beskytte eller forsvare Diskretsex.com's eller tredjemands rettigheder eller ejendom; eller (3) at beskytte nogens helbred eller sikkerhed, som f.eks. ved trussel om vold mod nogen person (herunder dig som bruger).

5.3

Hvis du under din brug af Servicen behandler personlige oplysninger om andre brugere og/eller tredjemand, er du til enhver tid ansvarlig for denne behandling. Du indestår for, at behandlingen er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og forpligter dig til at holde Diskretsex.com skadesløs for eventuelle krav fra tredjemand i den forbindelse. Med din accept af disse betingelser bekræfter du samtidigt, at du aldrig vil anvende kontaktoplysningerne på andre brugere af Servicen til at sende mails, breve eller andre uønskede beskeder, bortset fra at sende beskeder via Servicen.

6. DIT OG DISKRETSEX.COM'S ANSVAR SAMT PLIGT TIL SKADESLØSHOLDELSE

6.1

Du er personligt ansvarlig for din brug af Servicen og/eller Diskretsex.com samt for enhver handling (herunder offentliggørelse af Materiale), der foretages via din brugerprofil, såvel som for alle (følger af) valg og/eller juridiske handlinger foretaget ved hjælp af Servicen og/eller Diskretsex.com. Du skal holde Diskretsex.com skadesløs for alle krav fra tredjemand i den forbindelse.

6.2

Du er personligt ansvarlig for – og skal holde Diskretsex.com skadesløs for - alle krav fra tredjemand samt skade, tab eller omkostninger, som Diskretsex.com måtte pådrage sig som følge af (1) din manglende overholdelse af aftaler med Diskretsex.com, (2) handlinger foretaget af dig under brug af Servicen, (3) ulovlige eller uretmæssige handlinger foretaget af dig, og/eller (4) manglende overholdelse af disse Betingelser.

6.3

Du er personligt ansvarlig for ethvert tab og enhver skade, der måtte opstå som følge af (1) kontakt, (2) aftaleindgåelse eller (3) nogen som helst anden handling med en brugerprofil, herudner også hvis det er en fiktiv profil.

6.4

Diskretsex.com er ikke ansvarlig for tab eller skade – både direkte og/eller indirekte – som følge af din brug af Servicen og/eller Diskretsex.com. Diskretsex.com har intet ansvar for brugerprofilernes indhold på Servicen, og at disse brugerprofiler er således alene udtryk for de pågældende brugeres holdninger.

6.5

Diskretsex.com er ikke ansvarlig for hjemmesider tilhørende samarbejdspartnere, som på deres hjemmesider bringer annoncer og/eller andet, som vedrører Servicen og/eller Diskretsex.com.

6.6

Diskretsex.com's ansvar ved manglende overholdelse af en aftale med dig, en ulovlig eller uretmæssig handling eller nogen anden handling eller undladelse fra Diskretsex.com eller dets medarbejderes side, eller fra nogen af Diskretsex.com ' antaget tredjemands side, er begrænset til erstatning for direkte skade. Diskretsex.com' ansvar for direkte skade er i hvert enkelt tilfælde (og i denne forbindelse anses en serie af indbyrdes forbundne tilfælde som ét tilfælde) begrænset til det beløb (eksklusiv moms), som du i medfør af den nævnte aftale har betalt til Diskretsex.com inden for de seneste seks (6) kalendermåneder op til det pågældende tilfælde. Diskretsex.com' samlede ansvar kan dog aldrig overstige DKK 5.000 (eksklusiv moms). Direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse omfatter alene:

a) skade på ejendom;

b) rimelige udgifter til sikring af, at Diskretsex.com ' ydelser er i overensstemmelse med aftalen;

c) rimelige udgifter til afklaring af skadens årsag og omfang, i det omfang der er tale om direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse;

d) rimelige omkostninger til at afværge eller begrænse skaden, i det omfang det kan påvises, at disse udgifter har reduceret omfanget af direkte skade i henhold til nærværende bestemmelse.

6.7

Diskretsex.com er ikke ansvarlig for nogen anden skade end direkte skade som anført i pkt. 7.6, herunder følgeskader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med nogen aftale med Diskretsex.com, herunder uden begrænsning tabt fortjeneste, tabt omsætning, tab af forventede besparelser eller andre lignende økonomiske tab, herunder tab af goodwill eller omdømme eller anden hændelig, indirekte skade, eller godtgørelse, uanset art, og uanset om du har gjort DM opmærksom på muligheden for sådan skade, godtgørelse eller tab.

6.8

Uanset pkt.7.6-7.7 er du i intet tilfælde berettiget til nogen form for erstatning, godtgørelse eller anden økonomisk kompensation, hvis ikke du i hvert enkelt tilfælde skriftligt anmelder skaden til Diskretsex.com senest 30 dage efter skadens opståen. Under alle omstændigheder bortfalder din ret til erstatning, godtgørelse eller anden økonomisk kompensation i medfør af nogen aftale med Diskretsex.com, hvad enten der er tale om en ulovlig eller uretmæssig handling eller noget andet, ét (1) år efter datoen for den begivenhed, der ligger til grund for kravet eller søgsmålet.

6.9

Du anerkender og accepterer, at du har fraskrevet dig retten til at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end de i nærværende pkt. 7 anførte.

7. ANMODNINGSPROCEDURE I TILFÆLDE AF ULOVLIGT MATERIALE OG AKTIVITETER

7.1

Diskretsex.com er ikke ansvarlig for eventuel skade i forbindelse med (ulovlig) brug af Servicen og monitorerer ikke de beskeder, der udveksles mellem dig og andre brugere. Diskretsex.com vil i overensstemmelse med nedenstående anmodningsprocedure arbejde for at fjerne klart ulovligt Materiale og stoppe klart ulovlige aktiviteter.

7.2

Diskretsex.com har etableret en anmodningsprocedure, hvorefter formodet ulovligt Materiale, som findes på eller kan tilgås via Servicen og Diskretsex.com, eller formodet ulovlige aktiviteter, kan meddeles til Diskretsex.com. Anmodning og dokumentation herom skal sendes til følgende mailadresse: support@diskretsex.com

7.3

Diskretsex.com forbeholder sig ret til ikke at imødekomme en anmodning om at blokere materiale eller stoppe en aktivitet, hvis Diskretsex.com har grund til at betvivle, om den fremsendte anmodning eller dokumentation er korrekt, eller hvis øvrige forhold med rimelighed tilsiger dette. Diskretsex.com kan i den sammenhæng kræve en af DM valgt domstols ord for, at det pågældende Materiale eller den pågældende aktivitet er ulovlig.

7.4

Diskretsex.com er under ingen omstændigheder tvunget til at være part i nogen tvist mellem den anmodende part og tredjemand.

7.5

Den anmodende part skal skadesløs holde Diskretsex.com for ethvert krav fra tredjemand i forbindelse med en eventuel blokering eller fjernelse af Materiale eller en eventuel standsning af aktiviteter. Denne pligt til skadesløsholdelse gælder også skade og omkostninger, som Diskretsex.com måtte lide eller afholde i forbindelse med et sådant krav, herunder (uden begrænsning) omkostninger til advokatbistand.

7.6

Diskretsex.com respekterer og beskytter den anmodende parts ret til datasikkerhed. Alle oplysninger, som Diskretsex.com modtager i forbindelse med en anmeldelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Diskretsex.com' Erklæring om Persondata og vil kun blive anvendt i forbindelse med behandlingen af den pågældende anmodning.

8. VARIGHED OG OPHØR

8.1

Det er ikke muligt at få refunderet eventuelle indestående Coins på din brugerprofil, hvis du ophører med at bruge Servicen og/eller sletter/deaktiverer din brugerprofil.

8.2

Hvis Diskretsex.com skønner, at det er berettiget, kan Diskretsex.com til enhver tid - i tillæg til sine øvrige beføjelser og uden varsel eller forudgående forklaring - indskrænke, suspendere eller lukke for din adgang til Servicen, slette din brugerprofil midlertidigt eller permanent, fjerne Materiale, sende varsel om ydelsesophør eller nægte at levere ydelser, særligt, men ikke udelukkende, hvis:

a) Du ikke overholder disse Betingelser;

b) Dine handlinger efter Diskretsex.com' opfattelse kan føre til skade eller ansvarspådragelse for dig selv, andre brugere af Servicen, tredjemand eller Diskretsex.com selv. Diskretsex.com fraskriver sig ethvert ansvar efter pkt. 7 som følge heraf.

8.3

Hvis du ophører med at bruge Servicen og/eller sletter/deaktiverer din brugerprofil, eller Diskretsex.com foretager de efter pkt. 8.2 beskrevne handlinger, bortfalder din ret og adgang til at bruge Servicen øjeblikkeligt, og Diskretsex.com vil slette din brugerprofil og/eller fjerne Materiale publiceret af dig. Diskretsex.com vil stadig være berettiget til at bruge alt Materiale publiceret på Servicen og/eller Diskretsex.com af dig i henhold til pkt. 4.3. Diskretsex.com vil dog efter anmodning fra dig, fjerne eller anonymisere Materiale publiceret på Servicen og/eller Diskretsex.com af dig. Diskretsex.com har ikke pligt til at udlevere Materiale til dig og/eller konvertere Materiale efter anmodning.

9. ØVRIGE BESTEMMELSER

9.1

Diskretsex.com kan til enhver tid ændre og/eller supplere disse Betingelser. Meddelelse om ændringer til disse Betingelser vil blive givet pr. mail eller via Servicen og træder i kraft 14 dage efter sådan en meddelelse. Seneste version af Betingelserne kan altid ses via Servicen samt på Diskretsex.com. Hvis du fortsætter med at bruge Servicen efter sådanne ændringer/supplementer til disse Betingelser, accepterer du samtidigt og uigenkaldelig ændringerne/supplementerne. Hvis du ikke kan acceptere de ændrede og/eller supplerede Betingelser, kan du ophøre din brug af Servicen i overensstemmelse med pkt. 1,9 og slette din brugerprofil, hvorefter du ikke længere vil kunne bruge Servicen.

9.2

Skulle det vise sig, at en eller flere bestemmelser i disse Betingelser er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden eller retskraften af de øvrige bestemmelser heri, som således stadig vil være fuldt ud gældende. Diskretsex.com vil i et sådant tilfælde erstatte den ugyldige bestemmelse (eller de ugyldige bestemmelser) med en gyldig, som i videst muligt omfang forfølger formålet og retstillingen ifølge den ugyldige bestemmelse (de ugyldige bestemmelser).

9.3

Diskretsex.com er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter disse Betingelser til tredjemand og vil i så fald underrette dig herom.

9.4

Disse Betingelser og enhver brug af Servicen er underlagt en normal rets domstol

9.5

Enhver tvist mellem dig og Diskretsex.com vedrørende disse Betingelser, Servicen og/eller Diskretsex.com, såvel som enhver aftale, der er associeret til disse Betingelser, Servicen og/eller Diskretsex.com eller et resultat deraf, såvel som enhver sag, der udspringer af samme, skal afgøres ved en af Diskretsex.com valgt domstol.

9.6

Hvis du har nogen klager i relation til Servicen, kan Diskretsex.com kontaktes ved brug af de her på siden givne kontaktoplysninger.

Tilmelding:

At oprette en profil på Diskretsex.com er 100 % gratis og noget vi værdsætter meget.

Du skal have Coins for at sende besked, gaver, billeder og videoer. Dog vil du vil få gratis velkomst Coins når du opretter en profil, så du kan teste siden og servicen uden risiko. se Brugerbetingelser pkt. 2.1.

Du behøver kun at betale, når du ønsker at sende flere beskeder eller billeder til andre brugere, eller hvis du vil have adgang til alle funktionerne. Men du er i stand til at læse dine beskeder du modtager og du kan også at søge i profilerne det er helt gratis.

Du kan købe en Coin pakke, som passer dig og dit behov, der er priser der starter fra DKK 99 og op, og vi accepterer gængse kreditkort som betalingsmiddel så som:

Der koste 30 Coins at sende en besked og det koster fra 5 Coins at sende gaver.

Visa Visa Dankort Visa elektron Mastercard

Der er ingen skjulte transaktionsgebyrer

På din bankudskrift vil du kun se en neutral besked uden henvisning til Diskretsex.com,

Alle betalinger er engangsbetalinger, og vi bruger ikke automatiske betalinger (abbonement).

Vi vil aldrig debitere dit kort uden din tilladelse fra vores betalingsgateway ved Verotel, www.verotel.com.

DET ER FULDSTÆNDIG SIKKERT AT KØBE COINS, VORES SIDE ER OPTIMERET OG SIKRET GENNEM SSL KRYPTERING.


Betalingsformidler og gateway:

Verotel Merchant Services B.V. - Danzigerkade 23D - 1013 AP Amsterdam - Netherlands

Email: livesupport@billing.creditcard


Diskretsex.com

Ejes og drives af SMG MEDIA LLP - 2 Frederick Street, Kings Cross, London, United Kingdom, WC1X 0ND

Email: contact@smgmedia.co